Monday, February 20, 2012

Negura Bunget - Dacia Hiperboreana


"Now I will tell you who it is who is seated on the mountain above the winds and the rain. They are those who, on earth, have neither shame nor honor, nor fear on account of something which might happen. Such folk, says Love, are secure, and so their doors are open, and yet nothing can disturb them, and no work of charity dares to penetrate. Such folk are seated on the mountain, and none other than these are seated there" (Marguerite Porete, Mirror of Simple Souls).


Sub cerul tradiţiei primordiale, Din cetatea Carpaţilor Sub axul boreal, În ţara Geţilor Indefinitul domneşte în stăpîn, Pîn la porţile Daciei. Din nedistinsul polar primordial, cobor Planurile posibilităţii universale Într-al Marii Negre prund Sus îmi ard şi jos îmi pică, Picătura ce pică Face luna tocmai plină... Ţipă sus pe soare Sus pe soare cînd răsare Muntele OM şi Omul Munte, Buricul Pămîntului şi Osia Lumii Cerul, Căliman şi Caraiman Munte şi OM, şi OM precum munte, El e Regele lumii Sub gheţurile hiperboreene Negru, pămîntul Daciei se-ncheagă Din cîmpiile niciodată fără zăpadă Se nasc pămînturi sacre ale nemuririi Prin porţile de fier polare Străvede polul spiritual al lumii, Din munţii Rifei. 

Under the sky of primordial tradition, From the Carpathians fortress Under the boreal axis In the Gets country The undefined rules in the master, To the gates of Dacia. From the undistigush primorial pole, i descend The plans of universal posibilities Into the Black Sea's gravel Up it burn and down it drops, The drop which fall Make the moon just full... It screams up on the Sun Up on the Sun when it rises The Mountain Man and the Man Mountain, The Center of the World and the Axis of the Earth The Sky, Caliman and Caraiman Mountain and Man, Man like a Mountain, He is the King of the World Under the hyperborean ice, Black, the earth of Dacia is cloting, From the never without snow plains The sacred lands of imortality are born From the polar iron gates The spiritual pole of the world can be seen, From the mountains of Rifei.

No comments:

Post a Comment